Wkb informatie voor bouwers

Raalte, juni 2023 | Vanaf 1 januari 2024 treden nieuwe regels in werking met betrekking tot vergunningverlening voor bouwprojecten. In plaats van dat de gemeente verantwoordelijk is voor het verlenen van vergunningen, moet er nu een kwaliteitsborger worden ingeschakeld. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) vereist een andere aanpak van gemeenten, aannemers en opdrachtgevers.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt per 1 januari 2024 in werking voor zowel nieuwbouw als voor verbouwingen van grondgebouwen bouwwerken, zoals eengezinswoningen en eenvoudige bedrijfspanden (gevolgklasse 1). De Wkb is onderdeel van de Omgevingswet en heeft tot doel de kwaliteit van de bouw te verbeteren en de positie van de opdrachtgever te versterken.

Wkb ook voor verbouwingen ook per 1 januari 2024 van kracht

Overgangstermijn niet meer nodig
Eerder zou de Wkb voor vergunningplichtige verbouwingen 6 maanden ná 1 januari 2024 ingaan. Nu gemeenten, aannemer en kwaliteitsborgers aangeven dit niet langer nodig of wenselijk te vinden, laat de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening deze overgangstermijn vervallen.

Inschakelen onafhankelijke kwaliteitsborger vanaf 1 januari 2024 verplicht
Dit betekent dat initiatiefnemers die vanaf 1 januari 2024 een woning of een eenvoudig bedrijfspand gaan bouwen* of verbouwen, verplicht zijn om een onafhankelijke kwaliteitsborger in te schakelen. Deze kwaliteitsborger kijkt mee tijdens de planvorming, de uitvoering en oplevering van het bouwwerk.
Bron: Stichting IBK

Bekijk de informatiepagina’s en factsheet en informatieflyer voor meer informatie.

Download Wkb flyer Download Wkb factsheet:

Informatiepunt leefomgeving

Bouwwerken moeten veilig, gezond, bruikbaar en duurzaam zijn. De regels hiervoor staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) regelt de controle op het voldoen aan die regels.

LEES VERDER
Demo aanvragen