Prijzen

2Jours biedt calculatiesoftware, planningsmodules, en projectbewaking voor de bouwsector tegen een betaalbare prijs.

Online software: De calculatiesoftware is een online webapplicatie, die altijd en overal toegankelijk is.

Verschillende pakketten: Er zijn vier verschillende pakketten waar u uit kunt kiezen: Basic, Lite, Medium en Pro. Elk pakket is opgebouwd met modules.

Overstappen: Het is altijd mogelijk om over te stappen naar een pakket met meer mogelijkheden, en het is mogelijk om optionele modules erbij af te nemen. De extra modules worden onderdeel van de licentie.

De prijzen die in het onderstaande schema worden weergegeven zijn exclusief B.T.W.

Calculatiesoftware

Basispakketten De projectplanning en personeelsplanning zijn enkel te gebruiken in combinatie met een van deze calculatiepakketten.

Het is altijd mogelijk om over te stappen naar een pakket met meer mogelijkheden.

(de kosten voor een extra licentie zijn 50% van de licentiekosten van het gekozen pakket)

Basic

Eenvoudig calculeren
19,- per maand
Demo aanvragen
 • Basismodule calculatie met kostensoorten als uren, materialen, materieel, onderaannemer en stelposten
 • Opslagen per kostensoort
 • Professionele rapportages
 • Materiaallijsten naar Excel
 • Eigen huisstijl met logo

Lite

Calculeren en offreren
39,- per maand
Demo aanvragen
 • Alles van basic +
 • Relatiebeheer
 • Uittrekstaten
 • Offertes
 • Prijs- en normenbestand
 • Prijs actualiseren
 • Dashboard
 • Import SALES/ketenstandaard
 • Eigen huisstijl met logo en briefpapier
meest gekozen

Medium

Snel en efficiënt
79,- per maand
Demo aanvragen
 • Alles van Lite +
 • Combi (3D elementen)
 • Kozijn (3D elementen)
 • Materiaal aanvragen
 • Groepen import uit andere calculaties
 • Groepen import uit basis
 • Calculatie kopiëren
 • Projecten kopiëren
 • Bestellen
 • Prijzen actualiseren
 • Projectgroepen toevoegen
 • Calculatie naar ander project

Pro

Meest uitgebreid
119,- per maand
Demo aanvragen
 • Alles van Medium +
 • Projectgroep voorzien van logo
 • Projectgroep voorzien van briefpapier
 • Calculatie exporteren naar Excel
 • Calculatie Im-/exporteren met CUF
 • Digitaal versturen van o.a. aanvragen
 • 1GB opslag voor documenten
  • Voor extra opslagcapaciteit kunt u kiezen uit een van de onderstaande bundels
  • 1GB extra | €2,- p/mnd
  • 5GB extra | €7,50 p/mnd
  • 10GB extra | €10 p/mnd
  • 50GB extra | €25,- p/mnd
 • Extra staartregels toevoegen
 • Rechtenbeheer
 • Nacalculatiecodes meegeven
 • Algemene voorwaarden toevoegen bij offerte
 • Watermerk toevoegen op offerte/begroting

Planning

De projectplanning en personeelsplanning zijn enkel te gebruiken in combinatie met een calculatiepakket.

Onderstaande prijzen zijn in combinatie met 1 van onze 4 calculatiepakketten.


Projectplanning

Plan projecten
15,- per maand
Meer informatie
 • Basisplanning
 • Moederbegroting koppeling
 • Taken overnemen uit calculatie
 • Eigen uren/onderaannemers koppelen
 • Live koppeling voor onderaannemers
 • Taken onderling koppelen
 • Verplaatsen van taken
 • Totaal overzicht alle projecten
 • Inzet per dag inzichtelijk
 • Indeling in projectgroepen
 • Vrije dagen instellen
 • Prognoseschaal

Personeelsplanner

Plan personeel op projecten
29,- per maand
Meer informatie
 • Alles van projectplanning +
 • Koppelen aan werkbonnen (i.c.m. projectbewaking)
 • Koppelen aan projectplanning
 • Plannen van indirecte uren
 • Vaardigheden medewerkers
 • Gekoppeld met App
 • Algemene werktijden instellen
 • Werktijden per medewerker
 • Weergave per dag/week/maand
 • Plannen per 5 minuten
 • Plannen buiten werktijd
 • Taken splitsen
 • Taken koppelen aan meerdere medewerkers

Projectbewaking

Licentiehouders kunnen alles inzien en aanpassen. Eigen uren boeken zij via app of web.

App licentie: Medewerkers kunnen boeken via app á €5,- p/medewerker

Factureren en Nacalculeren

Eenvoudig
19,- per maand
Meer informatie
 • Projecten
 • Regiewerk
 • Meer-/minderwerk
 • Werkbonnen
 • Urenregistratie via app en web
 • Maken van verkoopfacturen
 • Herinneringen versturen

Inzicht en bewaking

Projecten en werkbonnen
35,- per maand
Meer informatie
 • Alles van Factureren en nacalculeren +
 • Termijnfacturen maken
 • Import uit basisbestanden / sales / SGB
 • Te verwachten kosten
 • Uploaden PDF inkoopfacturen
 • 1GB | PDF inkoopfacturen uploaden t.b.v. projectbewaking
  • Voor extra opslagcapaciteit kunt u kiezen uit een van de onderstaande bundels
  • 1GB extra | €2,- p/mnd
  • 5GB extra | €7,50,- p/mnd
  • 10GB extra | €10,- p/mnd
  • 50GB extra | €25,- p/mnd

Projectmanagement

Incl. koppeling boekhoudpakket
59,- per maand
Meer informatie
 • Alles van Inzicht en bewaking +
 • Uploaden XML/UBL inkoopfacturen
 • 1GB | PDF/XML/UBL inkoopfacturen uploaden t.b.v. projectbewaking
  • Voor extra opslagcapaciteit kunt u kiezen uit een van de onderstaande bundels
  • 1GB extra | €2,- p/mnd
  • 5GB extra | €5,- p/mnd
  • 10GB extra | €10,- p/mnd
  • 50GB extra | €25,- p/mnd
 • Regiewerk toevoegen via app
 • Excel export
 • Koppeling met boekhoudpakket

Contractduur

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van een jaar met een opzegtermijn van 3 maanden. Het maandbedrag kunt u middels een automatische incasso betalen. Het is ook mogelijk om het jaarlijkse bedrag in een keer te voldoen (waarvoor u een korting krijg van 5%).

Demo aanvragen