Wet Kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging in de bouw een veelbesproken onderwerp. Per 1 juli 2022 is de nieuwe Wet Kwaliteitsborging (wkb) een feit. Een flink aantal wijzigingen voor aannemers, installateurs en professionele klusbedrijven in het bouwproces.

Wij van 2Jours krijgen steeds vaker de vraag over de Wet kwaliteitsborging, wat houdt de wet nu in en welke gevolgen heeft dit voor mij. Daarom een eerste introductie van het proces voor Kwaliteitsborging in de bouw.

Voor wie is de WKB verplicht?

  • Bouwbedrijven
  • Kwaliteitsborgers
  • Zakelijke consumenten die utiliteitsbouw (bijvoorbeeld kantoren, scholen en ziekenhuizen) laten (ver-)bouwen en gebruiken.
  • Particuliere consumenten die een woning laten (ver-)bouwen en gebruiken.

Wat verandert er?

Er komen maatregelen om de kwaliteit in de bouw te verbeteren en de positie van de particuliere en zakelijke consument in de bouw te beschermen:

  • Bouwers zijn straks verplicht een onafhankelijke en gecertificeerde kwaliteitscontroleur in te schakelen. Deze private kwaliteitsborger toetst het bouwplan op risico’s en controleert op de bouwplaats of het werk aan alle wettelijke bouwvoorschriften voldoet.
  • Een beperkte omgevingsvergunning is straks voldoende. U hoeft niet meer te wachten op de goedkeuring van de bouwtechnische kwaliteit van het plan. Niet bij de eerste aanvraag en ook niet bij tussentijdse wijzigingen.
  • De verdeling van de aansprakelijkheid bij verborgen gebreken wordt verbeterd. De positie van de opdrachtgever wordt versterkt.
  • U moet als bouwende partij meer rekening houden met de wensen van de consument en opdrachtgever. Bijvoorbeeld over de indeling van een gebouw, de keuze van installaties en de afbouw.

Wanneer?

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat naar verwachting stapsgewijs in vanaf 1 juli 2022.

Meer toezicht

Meer toezicht in de bouw via de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De wetgever beoogt met de Wet Kwaliteitsborging de kwaliteit van het bouwwerk en de positie van de consument beter te maken. Voor de bouwer betekent dit meer werk aan het begin van het bouwproces waardoor faalkosten, op termijn, gereduceerd kunnen worden.

Lees verder
Demo aanvragen