Kracht 3 - Faalkosten verminderen

U wilt zo efficiënt mogelijk calculeren zonder fouten in uw calculaties, maar hoe kan 2Jours u hierbij helpen?

Wat zijn faalkosten?

Faalkosten zijn kosten die ontstaan door fouten (falen) in het (voortbrengings)proces die voorkomen hadden kunnen worden. Denk onder meer aan het onvolledig calculeren van materiaal of arbeid, of tijdens de uitvoering het bijstellen van de plannen door opdrachtgever.  Er worden dan extra kosten gemaakt, korting afgegeven of schade vergoed, doordat het niet voldoet aan de vooraf verwachte of overeengekomen verwachting.

Deze faalkosten wilt u daarom natuurlijk voorkomen, maar hoe helpt 2Jours u hierbij?

Faalkosten voorkomen

De oplossing is vaak simpel, maar vergt wel altijd een goede voorbereiding in combinatie met tijd en aandacht.

Faalkosten kunnen afnemen door te starten met het aanvragen en aanbieden van een duidelijke offertes gevolgd door het opstellen van een goed omschreven begroting. Gebruik de aanvraagmodule voor het delen van documenten, het opvragen van prijzen bij onderaannemers en het delen van wijzingen in constructies, tekeningen en bestek.

Met behulp van de unieke 2Jours combi- en kozijnmodule worden de standaard benodigde werkzaamheden meegenomen en kunt u deze dus niet vergeten. Hierdoor wordt al in de calculatiefase de kans om arbeids en bijbehorende kosten te vergeten verlaagd.

Verwacht het programma dat er een aantal of prijs ingevuld moet worden, dan krijgt u van onze controlefunctie een melding. Met deze meldingen kunt u inzien waar u iets bent vergeten, waardoor u dit meteen kan aanpassen en fouten voorkomt. Wel zo makkelijk!

 

Demo aanvragen