Basismodule calculeren

Met de basiscalculatie module kunt u op een eenvoudige wijze calculaties maken. De calculaties kunt u opbouwen met meerdere hoofd- en subgroepen. In de subgroep worden de regels toegevoegd waarbij aantallen met eenheden, manuurnormen of totaaluren, inkoopprijzen van materiaal, materieel, onderaannemers en/ of stelposten ingevuld kunnen worden met hoog of laag BTW per regel.

Efficiënt calculeren

Het calculatieblad bevat ook controle- functies. Indien een calculatieregel geen totaalprijs heeft, krijgt u hier een melding van. U kunt ook regels onderdrukken. Onderdrukte regels staan wel in de calculatie, maar worden niet afgedrukt en opgenomen in de prijs van de calculatie. Regels kunnen gemarkeerd worden weergegeven en worden vet afgedrukt.

Binnen het project kunt u gebruik maken van deelcalculaties zodat u in één aanbieding/offerte meerdere onderdelen apart kunt aanbieden. Bijvoorbeeld een aanbieding voor een kantoorgedeelte met apart de bedrijfshal, of voor de kleinere werken het maken van een aanbieding voor een erker en een aparte prijs voor het aanbrengen van een dakraam.

In het projectblad kunt u uw uurlonen aanpassen en eventueel opslagen toepassen op uw in de calculatie ingevulde inkoopprijzen waaronder: algemene kosten, algemene bouwplaatskosten, risico en/of winst. De calculatie kunt u afdrukken met uw eigen logo.

Beschikbaarheid: Basic, LT, Medium en PRO

Demo aanvragen