CUF-module

Middels het `CUF` Calculatie Uitwisselings Formaat kunnen calculaties, die met andere calculatiesoftware zijn gemaakt, ingelezen worden in de calculatiesoftware van 2Jours.

Calculatie gebruiken in andere software?

Calculaties die gemaakt zijn in 2Jours kunnen ook uitgewisseld worden met andere software partijen, die het CUF formaat ondersteunen en andersom. Deze module wordt vaak toegepast bij calculatiebureaus of wanneer u ook calculaties maakt voor derden.

De CUF module wordt ook gebruikt om in andere systemen een projectbewaking te voeren. Dat kan omdat er bewakings-/nacalculatiecodes kunnen worden meegestuurd.

CUF is ontstaan vanuit stichting Forum Systeemhuizen Bouw. Deze stichting is een vereniging van softwareleveranciers in de bouwnijverheid (B&U, Infra, Installatiebranche) met als belangrijkste doel de onderlinge contacten en samenwerking tussen de leden te bevorderen.

Beschikbaarheid: PRO

Demo aanvragen