Voortgang projecten

In één overzicht de status van uw project inzichtelijk. In dit overzicht kunt u zien wat er totaal begroot en geboekt is. Daarnaast wordt in dit overzicht ook direct getoond hoe het met de uren gaat, hoeveel uren zijn er begroot en hoeveel uren er tot nu toe zijn gemaakt.

Inzicht en bewaking

Projecten kunt u aanmaken op Project, Werk, Hoofdgroep of Subgroep niveau. Tijdens de looptijd van het project worden er inkoopfacturen, materialen (ook via de app) en natuurlijk ook uren of de kosten van de onderaannemer op geboekt. Wanneer u dan een project opent kunt u op elk niveau, per kostensoort, zien wat de begrote kosten en de werkelijke kosten zijn. Zo heeft u veel inzicht en kunt u bijsturen waar u wilt.

Achteraf wijzigingen aanbrengen is mogelijk

Alles wat er geboekt is kunt u inzien en achteraf natuurlijk ook nog wijzigen. Ook is op elk niveau aan te geven of een onderdeel gereed is zodat hier geen boekingen meer op gedaan kunnen worden.

Nooit meer posten vergeten te factureren 

In het project kunt u ingeven of er nog te verwachten kosten zijn zodat deze niet tussen wal en schip vallen. Er iets niets vervelender om achteraf naar uw opdrachtgever toe te moeten om te vertellen dat u posten vergeten bent te factureren.

Per project wordt het gereedheidspercentage ingegeven maar misschien nog wel het belangrijkste, u ziet in één oogopslag of u voor of achter loopt met facturen.

Demo aanvragen